Účetnictví

 1. Zavedení příp. zefektivnění účetního systému – pouze správně nakonfigurovaný účetní systém poskytuje možnost vedení společnosti aktivně využívat informace, které poskytuje účetnictví, k řídícím procesům ve společnosti 
 2. Průběžné vedení podvojného účetnictví – kompletní vedení účetnictví dodavatelsky v sídle naší společnosti, součástí je i vyhotovení daňových přiznání (DPH, SD apod.) a základní poradenství, po dohodě lze zajistit vedení účetnictví i v sídle či provozovně klienta
 3. Účetní dohled – kontrola stavu účetnictví v sídle či provozovně klienta, má-li vlastní účetní oddělení, s cílem koordinace účetních prací a eliminace závažných chyb a omylů ve vedení účetní agendy klienta
 4. Zpětná rekonstrukce účetnictví – včetně dodatečných či opravných daňových přiznání
 5. Online účetnictví – klient může prostřednictvím zabezpečeného přístupu zadávat do účetního systému prvotní doklady, zpracovává příkazy k úhradě, komunikuje elektronicky s bankou včetně stahování bankovních výpisů, výhodou je možnost aktivní práce či online sledování pohledávek, závazků, pokladny, zakázek či stavu účetnictví
 6. Zpracování daňové evidence/ evidence příjmů – zpracování daňové evidence či evidence příjmů nabízíme fyzickým osobám, a to jak jednorázově při zpracování daňového přiznání za příslušné účetní období, tak průběžně měsíčně či kvartálně (dle množství dokladů či potřeb klienta) 

Mzdy a personalistika 

 1. Zpracování mezd zahrnuje založení a vedení mzdového listu, výpočet mezd v daném měsíci, zpracování podkladů pro finanční účtárnu, přípravu podkladů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a odvod měsíčních záloh na daň z příjmu
 2. Přihlášení a odhlášení zaměstnanců, příp. firmy u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení při vzniku a ukončení pracovního poměru
 3. Zpracování roční závěrky mezd – roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, zhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech, vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění za příslušný rok, zpracování ročních výkazů vyúčtování daně z příjmů fyzických osob pro finanční úřad, zpracování hlášení o splnění podílu osob ze změněnou pracovní schopností
 4. Zastupování klienta při kontrolách ve mzdové oblasti – zastupování před finančním úřadem, úřadem práce, zastupování při plnění povinností zaměstnavatele v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a dodržování ustanovení zákoníku práce – prováděno v jednotlivých případech na přání klienta

Poradenství a audit

 1. Zastupování klienta při zakládání společnosti i průběžně u všech institucí po celou dobu existence firmy a naší vzájemné spolupráce 
 2. Zajištění statutárního auditu a daňového poradenství, které je prováděno našimi externími spolupracovníky
 3. Pro potřeby vlastníků či manažerů společnosti zpracujeme reporty přesně dle Vašich požadavků a potřeb