Účetnictví

Mzdy a personalistika

Poradenství a audit

PROČ EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ?

  • výrazné snížení nákladů na administrativu i průběžné proškolování zaměstnanců;
  • cena za zpracování účetnictví znamená cenu za skutečně provedenou práci bez nutnosti nákladů na účetní SW, mzdy, nájem, vybavení kanceláře apod.;
  • není nutné řešit neodbornost či neznalosti vlastních zaměstnanců;
  • jistota, že nebude docházet k časovým výpadkům způsobeným nemocí, dovolenou či fluktuací vlastních zaměstnanců;
  • naprostá diskrétnost o všech finančních a obchodních operacích klienta;
  • pojištění externí firmy, která ručí za výsledky své činnosti v plné výši, zatímco chybně provedenou práci vlastních zaměstnanců pojistit nelze.